ไนโตรเจนเหลว
(Liquid Nitrogen)

ไนโตรเจนเหลว

ขนาด

– ลิตร

ความสูงรวมหัววาล์ว

เส้นผ่าศูนย์กลาง

น้ำหนักถัง

ราคาถัง

ราคาก๊าซ

ไนโตรเจนเหลว (LN2) คุณสมบัติ/ประโยชน์

  • อุตสาหกรรมแช่แข็งอาหาร
  • การหล่อเย็นเครื่องจักร
  • การป้องกันอันตรายจากการสันดาปของสารเคมีกับอากาศหรือออกซิเจน (Chemical blanketing)
  • การไล่ออกซิเจนและความชื้นออกจากระบบถังเก็บน้ำมัน แก๊สไวไฟในระบบท่อจ่ายตามโรงกลั่น และคลังน้ำมัน
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่อุณหภูมิต่ำ

ชื่อทางเคมี (Chemical Name)

การใช้ประโยชน์ (Use)

ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ใช้ในทางอุตสาหกรรมในการรักษาสภาพของเซลล์ การรักษาสภาพทางชีวภาพ (ก๊าซไนโตรเจนเหลว นำไปแช่เชื่อ (น้ำเชื้อ, เชื้อโรคเป็นต้น)) และอื่นๆ

การจําแนกสารเคมีอันตราย (Chemical Classification)

การผลิตไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen (LN2) )

ในอากาศทั่วไปนั้นจะประกอบไปด้วย

–  แก๊สไนโตรเจน (N2) 78%

–  ออกซิเจน (O2) 21%

–  แก๊สและสารอื่นๆ อีก 1 % อาทิเช่น อาร์กอน (Ar) ฮีเลียม (He) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้ำ (H2O) ไฮโดรเจน (H2)

ข้อควรวังในการใช้งานไนโตรเจนเหลว

  • การลดลงของออกซิเจน 
  • การไหม้เนื่องจากความเย็นจัด 
  • การแตก การเสียหายของอุปกรณ์เนื่องจากแรงดัน 
  • อาการร่างกายอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว การสัมผัส ก๊าซไนโตรเจนเหลว หรือการทำงานในพื้นที่ที่มีความเย็นจัด

การปฐมพยาบาล

– คนไข้หมดสติให้เคลื่อนย้ายออกมาสู่ที่โล่ง ถ้าคนไข้หยุดหายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจโดยเร็วที่สุด

-ไนโตรเจนเหลวถูกผิวหนัง ให้ปฏิบัติเหมือนกับกรณีของออกซิเจน

ผู้ช่วยเหลือควรสวมใส่เครื่องช่วยหายใจเมื่อต้องเข้าไปในบริเวณที่อับอากาศ

-เมื่อกินเข้าไป เมื่อเข้าตา เปิดเปลือกตา ห้ามล้างตาด้วยน้ำทุกชนิด

และไปพบแพทย์ทันที

บริษัท อ๊อกซิเทค จำกัด ดีลเลอร์ จำหน่ายก๊าซ

ของบริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จำกัด

ก๊าซออกซิเจน ทางการแพทย์ , ก๊าซออกซิเจน อุตสาหกรรม , ก๊าซอะเซทิลีน ,
ก๊าซอาร์กอน , ก๊าซไนโตรเจน , ก๊าซฮีเลียม ฯลฯ

มีบริการจัดส่งทั่วภาคใต้