ไฮโดรเจน
Hydrogen (H2)

ไฮโดรเจน Hydrogen (H2)

ขนาด

6 คิว

ความสูงรวมหัววาล์ว

150 ซม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง

22.7 ซม.

น้ำหนักถัง

50-55 กก.

ราคาถัง

– บาท

ราคาก๊าซ

– บาท

ถังไฮโดรเจน อุตสาหกรรม H2 คุณสมบัติ

 • ถัง ไฮโดรเจน อุตสาหกรรมขนาด 6คิว 
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม
 • ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 145 ซม
 • วาล์ว CGA350

ชื่อทางเคมี ( Chemical Name )

Hydrogen / แก๊สไฮโดรเจน H

การใช้ประโยชน์ (Use)
ใช้ในอุตสาหกรรม

เป็นตัวทําปฏิกริยาในน้ำมันพืช และนำมันสัตว์ พลาสติก ปิโตรเคมี
การทํากระจก ในด้านโลหะวิทยาลดการเกิดออกไซด์
ของโลหะ สีแดง (Signal red)

ลักษณะ สี และกลิ่น
(Appearance Colour and Odor)

“ไม่มีสี และกลิ่น”

 • จุดเดือด (Boiling Point ) -252.8
 • อุณหภูมิวิกฤติ c (Critical Temperature)
 • ความดันไอ ( Vapour pressure )[kPa]
 • การละลายได้ในน้ำ (Solubility in Water) -0.018 cm/cm
 • ความดันวิกฤติ (Critical Pressure) ( kPa)
 • ความเป็นกรดด่าง (pH-value)
 • วัสดุที่เหมาะสม (Material Compatibility)

ไฮโดรเจน เป็นสารไม่กัดกร่อน สามารถใช้กับโลหะที่ออกแบบ
เพื่อทนต่อความดันและอุณหภูมิ ไฮโดรเจน มีคุณสมบัติในการทําให้เหล็กมีความเปราะเกิดขึ้น ดังนั้นควรคํานึงถึงในการออกแบบ ควรใช้ ทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส เหมาะ สําหรับระบบขนาดเล็ก

ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

(Fire and Explosion Hazard Data)

ค่าสูงสุด UEL 75%

“ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ”
(Health Hazard Data)

อันตรายต่อสุขภาพ (Health Effects)

อันตรายเฉียบพลันไม่เป็นพิษ

แต่ในปริมาณความเข้มข้นสูงจะเกิดการขาดอากาศหายใจ ควรรักษาระดับ ความเข้มข้นของ แก๊สออกซิเจน ให้มีมาก กว่า 18 เปอร์เซนต์ที่ความดันบรรยากาศปกติ อันตรายเรื้อรัง Chronic : ไม่มีผล ไม่ใช่สารที่ก่อมะเร็ง 

ไม่ใช่สารที่ก่อการกลายพันธุ์ ไม่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์

การปฐมพยาบาล

เมื่อหายใจเข้าไป นําผู้ป่วยออกจากบริเวณที่รั่ว

ตรวจสอบระบบทางเดินหายใจว่ามีสิ่งใดอุดตันหรือไม่ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ควรใช้เครื่องช่วย หายใจที่มี ออกซิเจน ให้ผู้ป่วยอบอุ่น และพักผ่อน นําผู้ป่วยพบแพทย์ และรักษาตามอาการ และอยู่ในความดูแลของแพทย์

บริษัท อ๊อกซิเทค จำกัด ดีลเลอร์ จำหน่ายก๊าซ

ของบริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จำกัด

ก๊าซออกซิเจน ทางการแพทย์ , ก๊าซออกซิเจน อุตสาหกรรม , ก๊าซอะเซทิลีน ,
ก๊าซอาร์กอน , ก๊าซไนโตรเจน , ก๊าซฮีเลียม ฯลฯ

มีบริการจัดส่งทั่วภาคใต้