ไนโตรเจน
Nitrogen (N2)

ถังเหล็กไนโตรเจน Nitrogen (N2)

ขนาด

6 คิว

ความสูงรวมหัววาล์ว

150 ซม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง

22.7 ซม.

น้ำหนักถัง

50-55 กก.

ราคาถัง

– บาท

ราคาก๊าซ

400 – 600 บาท

ถังไนโตรเจน Nitrogen (N2) คุณสมบัติ

  • ถัง ไนโตรเจน Nitrogen (N2) ขนาด 6คิว 
  • ถังเหล็กไร้รอยต่อ 
  • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
  • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • ไฮดรอลิคทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
  • น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม
  • ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 145 ซม
  • ใช้กับหัววาล์ว CGA580

ชื่อทางเคมี (Chemical Name)

Nitrogen gas สูตรทางเคมี (Formula)

การใช้ประโยชน์ (Use)

ใช้ในการทําความสะอาดท่อ (Purging)

ใช้เป็นแก๊สเพื่อสร้างแรงดันในระบบเครื่องจักรขึ้นรูป
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมเคมี , โลหะ

ป้องกันการปนเปื้อนจาก ออกซิเจน
ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง ( Max. Quantity Storage)

การจําแนกสารเคมีอันตราย (Chemical Classification)

2.1 UN Number 1066
2.2 CAS No 7727-37-9
2.3 สารก่อมะเร็ง – ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง
2.4 Hazchem Code
2.5 Dangerous Goods Class and Sub-risk 2.2

ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

(Fire and Explosion Hazard Data )

จุดวาบไฟ (Flash Point) ไม่ติดไฟ

ขีดจํากัดการติดไฟ (Flammable limits)
– ค่าต่ำสุด LEL — % ค่าสูงสุด UEL — %
อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง (Autoignition Temperature)
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reactivity)

 

“ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ”
(Health Hazard Data)

อันตรายต่อสุขภาพ (Health Effects)

อันตรายเฉียบพลัน (Acute)

โดยปกติไม่มีความเป็นพิษ แต่ถ้าที่ปริมาณความเข้มข้นสูงๆ จะทําให้เกิดการแทนที่ ออกซิเจน (02) และร่างกาย ขาดอากาศ โดยจะมีอาการหายใจไม่ออก คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างรวดเร็ว อาจทําให้หมดสติและเสียชีวิตได้

การควบคุมทางด้านวิศวกรรม (Engineering Control)

เมื่อกินเข้าไป เมื่อเข้าตา เมื่อถูกผิวหนัง เมื่อหายใจเข้าไป

นําผู้ป่วยออกจากบริเวณที่รัวไหล ไปในที่อากาศบริสุทธิ์

ถ้าผู้ป่วยหมดสติหยุดหายใจ ให้ทําการผายปอด
และนําส่งแพทย์

มาตรการด้านความปลอดภัย Safety Measures

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย (Exposure standard – TLV)

การป้องกันส่วนบุคคล (Personal protection) ใส่แว่นตานิรภัย ถุงมือ,รองเท้านิรภัย,ถ้าในกรณีรัวไหลเกิดเหตุฉุกเฉินต้องใช้ SCBA

การควบคุมทางด้านวิศวกรรม (Engineering control) จัดให้มีทางระบายอากาศที่ดี เพื่อให้ปริมาณ ออกซิเจน ในบรรยากาศสูงกว่า 19.5 % ตลอดเวลา

ข้อปฏิบัติที่สําคัญ

(Fire and Explosion Hazard Data)
การยกย้าย และการจัดเก็บ (Handling and Storing)

ป้องกันการกระแทก การทําลายทางกายภาพ เก็บในที่แห้ง เย็น เก็บในที่ที่การ ระบายอากาศดี ท่อต้องตั้งขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีการป้องกันการกระแทก จากด้านบนท่อเต็มและท่อเปล่าควรแยกออกจากกัน

การรั่วและการหกไหล ( Spill and Leak Procedures )

อพยพคนออกจากบริเวณที่รัวไหล ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ถ้ามีการรั่วไหลที่อุปกรณ์ ต้องมีการ Purge ถ้ามีการรั่วไหลที่ภาชนะบรรจุ หรือวาล์ว ให้ติดต่อ TIG ทันที

วิธีการกําจัด (Disposal Methods)

ส่งกลับผู้ผลิต TIG เพื่อกําจัดอย่างถูกต้อง อันตรายจากไฟและการระเบิด (Fire and Explosion Hazard) ไม่ติดไฟ แต่ภาชนะที่บรรจุอาจแตก และพุ่งออก เนื่องจากความดันภายใน

การรั่วและการหกไหล (Spill and Leak Procedures)​

หยุดการรั่วไหลก่อนถ้าทําได้ ใช้สเปรย์น้ำฉีดรอบภาชนะบรรจุ ใช้น้ำฉีดจนกว่าเปลวไฟจะดับลง สารที่ใช้ในการดับเพลิง (Extinguishing media) ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับ วัตถุที่อยู่รอบ ๆ

บริษัท อ๊อกซิเทค จำกัด ดีลเลอร์ จำหน่ายก๊าซ

ของบริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จำกัด

ก๊าซออกซิเจน ทางการแพทย์ , ก๊าซออกซิเจน อุตสาหกรรม , ก๊าซอะเซทิลีน ,
ก๊าซอาร์กอน , ก๊าซไนโตรเจน , ก๊าซฮีเลียม ฯลฯ

มีบริการจัดส่งทั่วภาคใต้