ออกซิเจนทางการแพทย์
Medical Oxygen

ถังออกซิเจนผู้ป่วย 6 คิว

ขนาด

6 คิว

ความสูงรวมหัววาล์ว

150 ซม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง

22.7 ซม.

น้ำหนักถัง

50-55 กก.

ราคาถัง

– บาท

ราคาก๊าซ

180 – 230 บาท

ถังออกซิเจน ทางการแพทย์ O2 คุณสมบัติ

 • ถังออกซิเจน ทางการแพทย์ ขนาด 6คิว 
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิคทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม
 • ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 145 ซม
 • ใช้กับหัววาล์ว CGA540

ถังออกซิเจนทางการแพทย์

ออกซิเจนทางการแพทย์ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า

“ออกซิเจน”

หมายถึง ออกซิเจน ที่อยู่ใน สภาวะก๊าซหรือของเหลว
มีสูตรเคมี 0, สําหรับใช้ในทางการแพทย์
และมีปริมาณ ออกซิเจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.0 โดยปริมาตรของ O,

คุณลักษณะที่ต้องการ ลักษณะทั่วไป

“ในภาวะก๊าซ ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี”
“ในภาวะของเหลว ไม่มีกลิ่น มีสีฟ้าอ่อน”

“ภาชนะบรรจุ
และการบรรจุ”

 • ภาชนะที่ใช้บรรจุ ออกซิเจน ต้องสะอาด และใช้บรรจุ ออกซิเจน
  เท่านั้นห้ามนําท่อที่เคยบรรจุก๊าซอื่นมาใช้
 • ภาชนะบรรจุที่เป็นท่อ ให้เป็นไปตาม มอก.359 ในกรณีที่เป็นท่อใช้แล้ว
  ให้ตรวจสภาพท่อตาม มอก.358
 • สีท่อบรรจุ ออกซิเจน ให้ใช้สีเขียวมรกตตลอดทั้งตัวภาชนะส่วนคอและไหล่ให้เป็นไปตาม มอก.87
 • ข้อต่อภาชนะบรรจุ ออกซิเจน ให้เป็นไปตาม มอก.1095
 • ภาชนะบรรจุที่เป็นถังเก็บ ออกซิเจน เหลว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังเก็บก๊าซเหลว (ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศกําหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ทํา)
 • ให้มีวัสดุหุ้มห่อข้อต่อบรรจุ ออกซิเจน เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปในข้อต่อและเพื่อแยกท่อที่ยังไม่ได้ใช้งาน ออกจากท่อที่ใช้งานแล้วและให้มีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้บรรจุที่วัสดุหุ้มห่อด้วย
 • ถังอ๊อกซิเจน ทางการแพทย์ มีขนาด 6 คิว ราคา 180-231 บาท

บริษัท อ๊อกซิเทค จำกัด ดีลเลอร์ จำหน่ายก๊าซ

ของบริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จำกัด

ก๊าซออกซิเจน ทางการแพทย์ , ก๊าซออกซิเจน อุตสาหกรรม , ก๊าซอะเซทิลีน ,
ก๊าซอาร์กอน , ก๊าซไนโตรเจน , ก๊าซฮีเลียม ฯลฯ

มีบริการจัดส่งทั่วภาคใต้