คาร์บอนไดออกไซต์
Carbon Dioxide(CO2)

ถังเหล็กคาร์บอนไดออกไซต์ Carbon Dioxide(CO2)

ขนาด

6 คิว

ความสูงรวมหัววาล์ว

150 ซม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง

22.7 ซม.

น้ำหนักถัง

25-25 กก.

ราคาถัง

– บาท

ราคาก๊าซ

600-850 บาท

ถังคาร์บอนไดออกไซต์ Carbon Dioxide (CO2) คุณสมบัติ

 • ถัง คาร์บอนไดออกไซต์ Carbon Dioxide (CO2) ขนาด 6คิว 
 • ถังเหล็กไร้รอยต่อ
 • คุณภาพมารตรฐาน ISO9809-3
 • ความดัน 150 บาร์ (2,176 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • ไฮดรอลิคทดสอบความดัน 250 บาร์ (3,625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 • น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม
 • ความยาว: 21.9 ซม ความสูง: 145 ซม
 • ใช้กับหัววาล์ว CGA320

ชื่อทางเคมี (Chemical Name)

Carbon dioxide , Compressed สูตรทางเคมี (Formula)

การใช้ประโยชน์ (Use)

ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

การผลิตเบียร์ สารดับเพลิง ป้องกันการ ออกซิเดชั่น

ปริมาณสูงสุดที่ครอบครอง (Max. Quantity storage)

การจําแนกสารเคมีอันตราย (Chemical Classification )

2.1 UN Number 1013
2.2 CAS No. 124-38-9
2.3 สารก่อมะเร็ง : ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง
2.4 Hazchem Code ZTE 2.5 Dangerous Goods Class and Sub-risk 2.2

สารประกอบที่เป็นอันตราย Hazardous Ingredients 

ชื่อสารเคมี

CAS No. เปอร์เซ็นต์ Cabon dioxide 124-38-9 99.8-99.999

ข้อมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)

 • ลักษณะ สี และกลิ่น (Appearance Colour and Odor ) ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
 • จุดเดือด C (Boiling Point) -78.5
 • อุณหภูมิวิกฤติ C (Critical Temperature) 31.
 • ความดันไอ (Vapour pressure) 856 psia at 70 F
 • การละลายได้ในน้ำ (Solubility in Water) ละลายน้ำได้ดี
 • ความดันวิกฤติ (Critical Pressure) (kPa) –
 • ความเป็นกรดด่าง (pH-value)
 • คุณสมบัติอื่น (Other properties)

ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

(Fire and Explosion Hazard Data)

จุดวาบไฟ (Flash Point) ไม่ติดไฟ

ขีดจํากัดการติดไฟ (Flammable limits )
– ค่าต่ำสุด LEL — % ค่าสูงสุด UEL — %
อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง (Autoignition Temperature)
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reactivity)

 

“ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ”
(Health Hazard Data)

อันตรายต่อสุขภาพ (Health Effects)

อันตรายเฉียบพลัน (Acute)

การสูดดม แก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ ที่ความเข้มข้นสูงๆ จะทําให้ขาด อ๊อกซิเจน ในระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งนําไปสู่ อาการโคมาและเสียชีวิตได้

การสูดดมแก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ความเข้มข้นต่ำ ๆ

จะทําให้การหายใจถี่ขึ้นและปวดหัว อาการของการขาด อ๊อกซิเจน ที่ เป็นผลจากการสําลัก เช่น หายใจเร็ว การประสานงานของกล้ามเนื้ออ่อนแอ

การทํางานของประสาทสัมผัสลดต่ำลง อ่อนเพลีย เป็นต้น

การหมดสติที่เป็นผลจากการสําลัก อาจนําไปสู่อาการโคมาและเสียชีวิตได้

การปฐมพยาบาล

เมื่อกินเข้าไป เมื่อเข้าตา ห้ามใส่ครีมหรือขี้ผึ้ง ป้ายตา โดยที่แพทย์ไม่ได้แนะนําถ้ามีอาการปวดตาให้นําผู้ป่วยส่ง จักษุแพทย์เพื่อรักษาต่อไป

และไปพบแพทย์ทันที

บริษัท อ๊อกซิเทค จำกัด ดีลเลอร์ จำหน่ายก๊าซ

ของบริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จำกัด

ก๊าซออกซิเจน ทางการแพทย์ , ก๊าซออกซิเจน อุตสาหกรรม , ก๊าซอะเซทิลีน ,
ก๊าซอาร์กอน , ก๊าซไนโตรเจน , ก๊าซฮีเลียม ฯลฯ

มีบริการจัดส่งทั่วภาคใต้