ต้นกำเนิด อาร์กอน Ar Argon

อาร์กอนถือว่ามีค่าเท่ากับ 0.934% โดยปริมาตรและ 1.288% โดยมวล ของชั้นบรรยากาศของโลก และอากาศยังเป็นวัตถุดิบหลังที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอาร์กอนที่บริสุทธิ์จะถูกแยกออกจากอากาศวิธีการแยกที่ใช้มากที่สุด โดยการกลั่น บางส่วนอุณหภูมิอยู่ในสภาวะสารเย็นเยือกซึ่งเป็นกระบวนการที่ยังผลิตก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่ได้จาก ออกซิเจน นีออน คริปทอน และซีนอน อีกทั้งเปลือกโลกและน้ำทะเลมีค่า1.2 ppm และ 0.45 ppm ของอาร์กอน

อาร์กอน (Argon) Ar

คุณสมบัติ

ก๊าซอาร์กอน เกรดอุตสาหกรรมใช้สำหรับเป็นก๊าซเชื่อมในการเชื่อมมิก ทิก และการตัดพลาสมา ก๊าซอาร์กอนบริสุทธ์ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อยเมื่อใช้กับทุกวัสดุที่ทุกระดับความดันและอุณหภูมิ อาร์กอนมีน้ำหนักมากกว่าอากาศดังนั้นจึงมักจะสะสมอยู่ในบริเวณที่ต่ำเช่นท่อและท่อระบายน้ำ ความบริสุทธิ์ของอาร์กอนมีให้เลือกระดับความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 99.9% 99.9995% และ99.999%

อาร์กอนเป็นแก๊สเฉื่อย ซึ่งเป็นแก๊สที่พบในบรรยากาศประมาณ 0.94% รองจากไนโตรเจน และ ออกซิเจน อาร์กอน ไม่มีรส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นพิษ

การนําไปใช้งาน

อาร์กอนถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเชื่อม ตัด โลหะ เนื่องจากอาร์กอนเป็น แก๊สเฉื่อยไม่ทําปฏิกิริยาดังนั้นจึงนิยมใช้อาร์กอนเป็นก๊าซปกคลุมในระหว่างเชื่อมเพื่อป้องกันไม่ให้ ชิ้นงานสัมผัสกับ อากาศซึ่งชิ้นงานเหล่านี้อาจทําปฏิกิริยากับไนโตรเจนในอากาศ หรือดึงไนโตรเจน เข้ามาในผิวงาน ซึ่งจะทําให้งานเชื่อมมีลักษณะไม่มีคุณภาพ เนื่องจากอาร์กอนมีค่าพลังงาน ไอออไนเซชั่น ต่ำ จึงช่วยในการติด arc ที่มีคุณภาพและมีความเสถียร อาร์กอนถูกใช้เป็นแก๊สปกคลุม ทั้งในกระบวนการเชื่อมแบบ gas tungsten are welding (GTAW) และ gas metal are welding (GMAW)

การประยุกต์ใช้

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้อาร์กอนถูกนำมาใช้ อาร์กอนเป็นธาตุที่ถูกที่สุดที่สามารถนำมาใช้แทนได้เมื่อไนโตรเจนมีความเฉื่อยไม่เพียงพอนำความร้อนได้น้อยมากเมื่อจำเป็นต้องใช้สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของมัน ( ไอออไนเซชัน/การปล่อยสเปกตรัม ) แก๊สมีตระกูลธาตุอื่นอาจถูกนำมาใช้เช่นกัน แต่อาร์กอนนั้นเป็นธาตุที่ถูกที่สุดในบรรดาแก๊สมีตระกูล อาร์กอนนั้นมีอยู่ทั่วไปในอากาศและหาได้ง่ายเพราะเป็นผลพลอยได้ของอุณหเคมีและการแยกผลิตภัณฑ์ของอากาศระหว่างออกซิเจนเหลวและไนโตรเจนเหลว โดยที่ส่วนประกอบหลักของอากาศนั้นถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แก๊สมีตระกูลชนนิดอื่น (ยกเว้นฮีเลียม) สามารถนำมาใช้ได้ดีเช่นกัน แต่อาร์กอนนั้นมีอยู่มากมายมหาศาลและเหตุผลที่ปริมาณการใช้ของอาร์กอนมีมากนั้น เพราะมันมีความเฉื่อยและ

อุตสาหกรรม

อาร์กอนที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมการกลั่นลำดับส่วนของไอน้ำในหน่วยแยกอากาศอุณหภูมิ กระบวนการที่แยกไนโตรเจนเหลวซึ่งเดือดที่ 77.3 K จากอาร์กอนซึ่งเดือดที่ 87.3 K และออกซิเจนเหลวซึ่งเดือดที่ 90.2 K ประมาณ 700,000 ตัน อาร์กอนมีการผลิตเป็นประจำทุกปีทั่วโลก

สารประกอบ

แบบจำลองอะตอมของสารประกอบอาร์กอนฟูลออไฮไดร์.อาร์กอนจะมีอิเล็กตรอนแสดงให้เห็น s และ p เป็นระดับพลังงาน อาร์กอนมีเสถียรภาพมากและทนมากที่จะเชื่อมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ก่อนปี 1962 อาร์กอนและก๊าซมีตระกูลอื่น ๆ ได้รับการพิจารณาให้เป็นสารเคมีเฉื่อย แต่สารประกอบของก๊าซมีตระกูลหนักได้รับการสังเคราะห์ตั้งแต่ ในเดือนสิงหาคม 2000 สารประกอบอาร์กอนแรกที่ถูกค้นพบโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเฮลซิกิ โดยการส่องแสงอัลตราไวโอเลตบนอาร์กอนแช่แข็งที่มีจำนวนเล็ก ๆ ของฟลูออไรไฮโดรเจนไอโอไดด์แคลเซียม  อาร์กอน ฟลูออไฮไดร์(HArF)ที่ถูกสร้างขึ้น.  จะมีเสถียรภาพถึง 40 เคลวิน (-233 °c) ArCF2 + 2 เป็นความจุที่มีฟลูออไรด์ พบว่าในปี 2010   อาร์กอน-36 ในรูปแบบของไฮไดรด์ไอออนอาร์กอนที่ได้รับการตรวจพบในฝุ่นจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับเนบิวลาปูซูเปอร์โนวา