อันตรายจาก ออกซิเจน อุตสาหกรรม

  ออกซิเจน อุตสาหกรรม เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม เช่น  อุตสาหกรรมเหล็ก  อุตสาหกรรมแก้ว  อุตสาหกรรมหลอมโลหะต่างๆ ออกซิเจน อุตสาหกรรม ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจทำให้เกิดอันตรายภายในโรงงานได้

อันตรายจาก ออกซิเจน อุตสาหกรรม

ออกซิเจน แม้จะเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อร่างกายของเรา และ ออกซิเจน อุตสาหกรรม ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกกรมเป็นจำนวนมาก แต่ก๊าซออกซิเจนก็เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน เพราะอากาศที่เราหายใจนั้น จะประกอบด้วยออกซิเจนประมาณ 21% และถ้าปราศออกซิเจนเราก็สามารถตายได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่า ออกซิเจน อุตสาหกรรม นั้นจะมีอันตราย ซึ่งอันตรายจากออกซิเจนนั้นมีหลายอย่าง

อันตรายจากความเย็น

ออกซิเจนเหลวมีจุดเดือนต่ำถึง -183 cc ที่ความดันบรรยากาศ หากโดนก๊าซออกซิเจนหากสัมผัสกับร่างกายหรืออวัยวะ จะมีลักษณะคล้ายถูกไฟ หรือโดนน้ำร้อนลวก ซึ่งการบาดเจ็บมากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และอันตรายอีกอย่างคือหากร่างกายของเราไปสัมผัสกับภาชนะหรือท่อที่ใช้บรรจุหรือเป็น ท่อลำเลียงก๊าซออกซิเจนเหลวที่เย็นจัด หากผิวหนังไปสัมผัสจะติดแน่นกับภาชนะและท่อ เหมือนกับเราเอามือล้วงไปในช่องแข็งของตู้เย็น และหากคุณดึงออกจากภาชนะหรือท่ออย่างรวดเร็ว อาจะทำให้เนื้อและหนังส่วนที่แข็งตัวจะขาดออกมาทันที

อันตรายจากการลุกไหม้หรือระเบิด

ออกซิเจน อุตสาหกรรม นั้น มีพฤติกรรมแตกต่างจากอากาศปกติ สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยการลุกไหม้จะเกิดขึ้นได้ง่าย เกิดความร้อนสูงกว่า และรุนแรงกว่าในอากาศปกติ สาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิด ในขณะที่มีการใช้ ออกซิเจน อุตสาหกรรม คือ

 1. ปริมาณ ออกซิเจน อุตสาหกรรม ในอากาศเพิ่มขึ้น จากการรั่วของอุปกรณ์
 2. การใช้วัสดุที่เข้ากันไม่ได้กับ ออกซิเจน อุตสาหกรรม
 3. การใช้ ออกซิเจน อุตสาหกรรม กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ออกซิเจน อุตสาหกรรม

การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ ออกซิเจน อุตสาหกรรม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ระมัดระวัง

อันตรายจากความดัน

ออกซิเจน อุตสาหกรรม มีความหนาแน่นสูงกว่าก๊าซทั่วไป ทำให้คุณสมบัติของ ออกซิเจน อุตสาหกรรม เมื่อบรรจุใส่ภาชนะจะใช้พื้นที่น้อยมาก แถมการเก็บรักษาและการขนส่งก็สามารถบรรจุส่งไปให้ผู้ใช้ได้จำนวนมากๆ แต่ถ้าหากมีปัญหาที่อุปกรณ์ ภาชนะ หรือถังที่บรรจุออกซิเจน ความดันของ ออกซิเจน อุตสาหกรรม อาจรั่ว อาจทำให้เกิดระเบิดหรือไฟลุกไหม้ได้

ข้อควรระมัดระวังการใช้ ออกซิเจน อตุสาหกรรม

ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในการ ใช้และป้องกันอุบัติหตุอย่างรอบคอบไม่ให้ก๊าซรั่วไหลได้ และใคร่ขอเสนอคําแนะนําที่ควรปฏิบัติไว้ดังนี้ คือ

 1. อย่าปล่อยให้น้ํามันหรือสิ่งอื่นที่ติดไฟได้ ถูกต้องท่อบรรจุก๊าซ เครื่องวัด ลิ้นเปิดปิดหรือเกลียว ต่างๆ ที่ใช้สําหรับ ออกซิเจน อุตสาหกรรม ไม่ควรหยอดน้ํามัน ที่เครื่องใช้เหล่านี้เป็นอันขาด
 2. ในการตัดเชื่อมโลหะที่มีทั้งการใช้ ออกซิเจน อุตสาหกรรม กับก๊าซอื่น และการใช้กระแสไฟฟ้าต้องระมัดระวังไม่ให้ กระแสไฟฟ้าสัมผัสท่อบรรจุก๊าซทุกชนิด
 3. ถ้าจะต่อ ออกซิเจน อุตสาหกรรม ไปใช้ทางท่อ และ มีข้อต่อต่าง ๆ ผู้ทําการต่อจะต้องมีความรู้ดีพอ ไม่ควร ปล่อยให้ช่างทั่วไปทํางานเช่นนี้
 4. อย่าเก็บท่อออกซิเจนและท่ออเซติลีนหรือ ท่อก๊าซติดไฟชนิดอื่นไว้ในที่เดียวกัน

ข้อควรระมัดระวังการใช้ ออกซิเจน อตุสาหกรรม

 1. ท่อบรรจุก๊าซจํานวนมาก ๆ ควรมีที่เก็บ โดยเฉพาะ สถานที่เก็บควรแห้ง ไม่ร้อน และมีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก ถ้าที่เก็บเป็นวัตถุทนไฟได้ก็ยิ่งดี ทั้ง ไม่ควรอยู่ใกล้สิ่งที่มีความร้อนสูง หรือถูกแดดส่อง และ เพื่อป้องกันการเกิดสนิมไม่ควรเก็บบนพื้นที่ชื้นแฉะ
 2. อย่าโยน หรือกระแทก หรือทําให้ท่อบรรจุ ก๊าซกระทบกันแรงๆ
 3. ฝาครอบท่อบรรจุก๊าซควรให้ครอบอยู่ตลอด เวลา เมื่อถึงเวลาจะใช้ก๊าซเท่านั้นจึงจะเปิดออก

ข้อควรระมัดระวังการใช้ ออกซิเจน อตุสาหกรรม

 1. ควรระวังไม่ลากหรือกลิ้งท่อบรรจุก๊าซ วิธี เคลื่อนย้ายที่ดีที่สุดคือการใช้รถเข็น
 2. อย่าไขหรือทําการอื่นใดกับระบบปลอดภัย ต่าง ๆ ทั้งที่ลิ้นเปิดปิดและที่ท่อบรรจุ ขณะที่ยังมีก๊าซอยู่ ในท่อ
 3. ท่อก๊าซควรอยู่ในที่ปลอดภัยจากการถูกชน หรือสิ่งอื่นกระทบกระแทกให้ล้มได้ เมื่อจะใช้ก๊าซ ท่อ ก๊าซจะต้องถูกผูกมัดหรืออยู่ในที่ที่บังคับไม่ให้ล้มได้

บริษัท อ๊อกซิเทค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ ของ ลินเด้ ประเทศไทย จำกัด

เราใส่ใจในมาตารฐานความปลอดภัยต่างๆ อย่างครบถ้วนมีการตรวจมาตราฐานอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องท่อ และเรื่องความบางของขนาดถัง เพราะก๊าซออกซิเจนนั้นค่อนข้างมีความอันตรายสูง การซื้อก๊าซมาใช้จึงควรระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการตรวจเช็คบริษัทที่ได้รับมาตรฐานที่ถูกต้อง มีใบรับรอง เพราะหากท่านไม่ดูมาตราฐานเลยก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยง พวกอันตรายจากก๊าซได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ ก๊าซรั่ว เป็นไปได้ทั้งหมด บริษัท อ๊อกซิเทค จำกัด จึงอยากให้ท่านใส่ใจกับข้อมูลมาตราฐานของก๊าซ และซื้อก๊าซกับตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ลินเด้ ประเทศไทย โดยตรง

สรุป  ออกซิเจน อุตสาหกรมม มีความจำเป็นอย่างมากในโรงงานอตุสาหกรรม แต่ ออกซิเจน อุตสาหกรรม ก็มีความอันตรายด้วยเหมือนกัน ฉะนั้น การใช้ ออกซิเจน อุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องมีการใช้อย่างระมัดระวัง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้กับ ออกซิเจน อุตสาหกรรม เท่านั้น